تعيين ميزان پوزولان در سيمان پوزولاني :

براي تعيين پوزولان موجود در سيمان پوزولاني نخست بايد مقدار CaO در نمونه مورد نظر تعيين شود و سپس با استفاده از فرمول زير ميزان پوزولان موجود در نمونه محاسبه گردد .
در اين معادله فرض بر آن است كه مقدار CaO كلينكر سيمان پرتلند مورد مصرف در توليد سيمان پوزولاني 65 درصد مي‏باشد و نمونه افت حرارتي نداشته باشد . در معادله بالا : درصد پوزولان در سيمان

سيمان‌ چاه‌ نفت‌ (استاندارد API 10 ):

اين‌ نوع‌ سيمان‌ شامل‌ چندين‌ گروه‌ بوده‌ و به‌ گونه‌ای‌ طراحی شده‌ كه‌ شرايط‌ دما و فشار بالای ایجاد شده‌ در تزريق‌ چاه‌ نفت‌ را جواب گو باشد. اين‌ سيمان‌ دوغاب‌ با لزجت‌ كم‌ و گيرش‌ کند ایجاد می‌كند كه‌ به‌ منظور سهولت‌ فشار پمپاژ در چاه های عميق‌ تا حد ممكن‌ روان‌ باقی ‌بماند. مقدار کمی‌ C3A دارد. درشت‌ دانه‌ است‌ و نمی‌تواند شامل‌ مواد كمکی‌ برای‌ آسیاب ‌كردن‌ باشد.

سيمان‌ منبسط‌ شده‌ انواع‌ M,K,S :

اين‌ نوع‌ سيمان‌ها برای جلوگیری از انقباض‌ بتن‌ و به‌ حداقل‌ رساندن‌ ترک‌ خوردگی استفاده‌ می‌شود. مقاومت‌ آنها در مقابل‌ سولفات‌ها كم‌ است‌ و فقط‌ براساس‌ سفارش‌ تولید می‌گردد.

سيمان‌ پر آلومينيوم‌ :

اين‌ نوع‌ سيمان‌ به‌ جای‌ سليكات‌های‌ كلسيم‌ دارای‌ آلومينات‌های‌ كلسيم‌ است‌. مقاومت ‌اوليه‌ زيادی‌ دارد (24 ساعته) و دارای خواص‌ نسوز است‌. اگر بتن‌ ساخته‌ شده‌ با اين‌ نوع‌ سيمان‌ در طول‌ 24 ساعت پس‌ از مخلوط‌ كردن‌ و ريختن‌ سرد.

سيمان‌ پلاستیک‌ :

سيمان‌ پلاستیک از آسياب‌ كردن‌ یک‌ عامل‌ روان‌ کننده‌ معدنی‌ با کلینکر سيمان‌ پرتلند كه‌ با مشخصات‌ نوع‌ II,I استاندارد ASTM مطابقت‌ داشته‌ باشد، حاصل‌ می‌گردد. آيين‌ نامه UBC استفاده‌ از عوامل‌ روان‌ كننده‌ را حداکثر تا 12 درصد كل‌ حجم‌ مجاز می‌داند. سیمان ‌پلاستیک‌ الزامات‌ مذکور در C150 ASTM به‌ جز باقی مانده‌ غیر محلول‌، حباب‌ هوا و مواد افزودنی ‌بعدی‌ برای‌ كلسينه‌ سازی‌ به‌ علاوه‌ مقررات‌ خاص‌ UBC را برآورده‌ می‌سازد. سیمان ‌پلاستیک‌ برای پلاسترهای‌
سيمان‌ پُرتلند و اندود گچ‌ و سيمان‌ به‌ کار می‌رود و به‌ دليل‌ مقدار زیاد هوای ایجاد شده‌ برای بتن‌ توصيه‌ نمی‌گردد.
از این نوع سیمان برای ساخت بتن هایی که احتمال نشست های غیر متقارن در آن ها می رود هم می توان استفاده کرد.

سیمان های‌ سفید و رنگی‌ ( ASTM C150 ):

این نوع سيمان‌ با مشخصات سيمان‌ پرتلند نوع‌ III,I مطابقت دارد‌. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ با انتخاب‌ مواد اوليه‌ مناسب‌، از ورود مواد رنگی‌ نظیر اکسیدهای آهن‌ و منيزيم‌ و غيره‌ به‌ فرآیند ساخت‌ جلوگیری می‌شود. برای‌ ساختن‌ سیمان های رنگی، مواد رنگی معدنی بی اثر شیمیایی ‌را به‌ سيمان‌ می افزایند. با سيمان‌ پرتلند نیز می‌توان‌ سیمان های‌ رنگی قرمز، قهوه‌ای و سياه‌ ساخت‌. سیمان های سفید و رنگی بیشتر برای کارهای تزئینی مصرف‌ می‌شوند رنگ‌ سيمان‌ باید در برابر عوامل‌ جوی و نور پایدار باشد. مواد رنگی متداول‌ عبارتند از:
1- اکسید آهن ‌برای‌ رنگ های‌ قرمز، زرد، قهوه‌ای‌ و سياه‌.
2- اکسید منگنز برای‌ رنگهای سياه‌ و قهوه‌ای.
3- اکسید و هیدروکسید کروم برای‌ رنگ‌ سبز و آبی‌.
4- كبالت‌ برای‌ رنگ‌ آبی‌.
5- اولترامارين‌ برای رنگ ‌سرمه‌ای‌.
6- دوده‌ برای رنگ‌ سياه‌.
8- کهربای خام‌ و سوخته‌ برای رنگ‌ قهوه‌ای‌.
9- گل‌ اخرا برای رنگ‌ زرد.
ميزان‌ رنگ‌ حدود (5%) تا (10%) وزنی سيمان‌ است‌.

سيمان‌ بنایی‌ ( ASTM C91Masonry cement ) :

سيمان‌ بنایی‌ سيمانی‌ است‌ كه‌ در بیشتر کشورهای صنعتی‌ جهان به‌ منظور مصرف‌ در ملات ها و کارهای بنایی‌ ساخته‌ می‌شود. اکثر كارخانه‌ها فرمول‌ خاص‌ خود را برای‌ ساختن‌ اين‌ سیمان ‌رعايت‌ كرده‌ و آن‌ را مخفی‌ نگه‌ می‌دارند و منتشر نمی‌كنند.
اين‌ سيمان‌ در سه نوع M,S,N تولید می‌شود كه‌ نوع‌ M بيشترين‌ مقاومت‌ را برای‌ ملات‌های‌ بنایی‌ ایجاد می‌كند.
اين‌ سيمان‌ معمولاً از مخلوط‌ كردن‌ حدود (50%) کلینکر سيمان‌ پرتلند و حدود (45%) گرد سنگ‌ آهک مرغوب‌ و قدری سنگ‌ گچ‌ و برخی مواد افزودنی با مقاومت‌ کمتر از سيمان‌ پرتلند ولی‌ دارای خواص‌ مطلوب‌ جهت‌ کارهای بنایی‌ ساخته‌ می‌شود. بعضی‌ سیمان های ‌بنایی‌، آميخته‌ای از سيمان‌ پرتلند و آهک‌ مرده‌ و مواد افزودنی‌ هستن