دعایی از امام زمان(عج) در ایام گرفتاری

حضرت حجت (عج)، دعایی را به مرحوم آیت الله سید مرتضی کشمیری یاد دادند تا در ایام گرفتاری‌های زندگی خوانده شود.

نقش مهم توکل بر خدا در حل مشکلات زندگی


مرحوم آیت الله سید مرتضی کشمیری از عرفای به نامی است که بزرگان او را قبول داشته و کراماتی از او نقل کرده‌اند؛ ایشان از وجود نازنین امام زمان یک دعایی را شنیده و نقل می‌کند که حضرت به من فرمودند؛ هر وقت به بن‌بست رسیدی این دعا را بخوان : «یا مَن إذا تضایقتِ الأمورُ فَتحَ لها باباً لم تَذهَب الیه الأوهامُ صَلِّ علی محمد و آل محمد و افتح لأموریَ المتضایقةِ باباً لم یَذهَب الیه وَهمٌ یا ارحم الراحمین».
در این دعا بر خداوند عرضه می‌داریم: « ای خدایی که وقتی حلقه‌های بلا به هم گره می‌خورد و انسان را در فشار قرار می‌دهد ؛ در این زمان دری را به روی بندگان باز می‌کند که فکر و وهم بشر هم به آن جا نمی‌رسید. خدایا صلوات خود را بر محمد و آل محمد نازل فرما و مرا که در بن بست گیر کرده‌ام، تو خودت راهی برایم باز کن که به عقل من نمی‌رسد».

همواره خدا باور باشیم

روش تربیتی قرآن بر این محور است که همه موجودات را از خدا می‌داند و تاکید می‌کند که هیچ چیزی در عالم نیست که وجودش از خودش باشد.
خلق خداوند هم دم به دم است به این معنی که مخلوق وجود مستقل ندارد؛ خداوند خودش می‌فرماید که شما انسان‌ها فقیر هستید و در ذات و هویت خود نیز این فقر را دارید، بنابر این همه چیز ما از آن خداست.
پروردگار متعال در این نظام آفرینش تمام موجودات را به هم پیوند داده است و انسان به اذن خدا نورانیت می‌گیرد و به یک عالم و مرجع تقلید و یک انسان محبوب در نزد مخلوقات تبدیل می‌شود.
نظام علت و معلول ما را محدود می‌کند، اما قدرت خداوند را هیچ چیز نمی‌تواند محدود می‌کند، چرا که دست خدا بالای همه دست‌هاست.
باید «حقیقت استعاذه» را فهمید و تنها گفتن «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» فایده‌ای ندارد، استعاذه یک امر معنوی و حقیقی است که این لفظ کاشف از آنست، والاّ اگر حقیقت نداشته باشد همین گفتن‌ها هم گاهی مسخره و ملعبه شیطان است که خودش به زبان طرف جاری می‌کند

از شر وسواس‌ها و خناس‌ها همواره باید به خدا پناه برد

جوانان عزیز و متدین هشیار باشید و بدانید که ما در برابر گناه و نفس امّاره خطرناک خویش، همیشه باید به خدا پناه ببریم و از او مدد بخواهیم که ما در همه حال صراط مستقیم قرار دهد.
باید از شر آن‌هایی که در فکر و تمایلات جوان‌ها تحریک شهوات می‌کنند و با کارهای خود ایجاد هیجانات معصیت آلود می‌کنند و نیز سحر کننده‌ها و جادوگرها و منحرفین به خدا پناه ببریم.
زنانی که با آرایش‌های بزک کرده خود، نفاسات فی العقد هستند، باید از این‌ها هم به خدا پناه برد.

در عبادات و انجام کار های خوب به خدا پناه برید!

وقتی قرآن می‌خوانید به خدا پناه ببرید و از این قرآن خواندن‌ها مغرور نشوید، تا گرفتار اوهام و عجب و ریا و سو برداشت‌ها از قرآن نشوید.
این را نیز توجه داشته باشیم که بله خود به تنهایی نمی‌توانیم از شر این دشمن در امان باشیم ، باید به خدا پناهنده شده، تا عنایت حق او را دفع کند.
بنابراین باید «حقیقت استعاذه» را فهمید و تنها گفتن «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» فایده‌ای ندارد، استعاذه یک امر معنوی و حقیقی است که این لفظ کاشف از آنست، والاّ اگر حقیقت نداشته باشد همین گفتن‌ها هم گاهی مسخره و ملعبه شیطان است که خودش به زبان طرف جاری می‌کند.


دستورات خطرناک شیطانی در لباس کار خوب!


نوشته‌اند: یکی از علماء قلم به دست گرفت تا کتابی در موضوع وسوسه‌های شیطان بنویسد و مردم را از فریب خوردن او آگاه کند و بترساند، در همان زمان یکی از اخیار در عالم رؤیا و مکاشفه شیطان را می‌بیند و به او می‌گوید:
ملعون خوب فلان آقا دارد رسوایت می‌کند و کیدهایت را به خلق می‌رساند.
شیطان مسخره‌اش می‌کند و می‌گوید: این کتاب را به دستور خود من می‌نویسد!
فرمود: چطور می‌شود؟!
گفت: من در دلش وسوسه انداختم که تو عالمی علم خودت را ظاهر کن .... خودش هم متوجّه نیست و اسم کتابش را رد شیطان گذاشته ولی حقیقتش جلوه نفس و نمایش علم دادن است .
بلی خود شیطان وامی‌دارد که به او فحش بدهند، یا به زبان تنها بگویند: «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم»
مانند کار دُوَل استعماری است: در بعضی مستعمرات افرادی دارند که در استعمار یار و یاور آنهایند، گاه به مقتضای سیاست و مصلحت روزگار وادار می‌کنند این افراد به آن‌ها فحش بدهند، بد بگویند، مردم را از فجایع استعمار آگاه کنند، برای پرده پوشی و نعل وارونه زدن، تا بتوانند مقاصد استعماری خود را توسط همین افراد بهتر پیش ببرند.
در همه حال ز شیطان لعین گوی اَعُوذ
بااللّه از آنـکه به وسواس نـگـردی مأخوذ
هـر کــه زیــن دیو نگیرد به خداوند پناه
در همه هستیش ابلیس لعین کرده نفوذ
(مقدم )
باید آگاه باشیم که در نماز هم شیطان دست از تلاش خود برای منحرف کردن ما بر نمی‌دارد و به همین خاطر است که ما نماز خود را با «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» آغاز می‌کنیم و توجه کنیم که این لفظ با جانمان عجین شود و تنها لقلقه‌ی زبان نباشد .
تقوا باعث می‌شود خداوند متعال روزی ما را عنایت فرموده و ما را بی نیاز از خلق قرار دهد

انقلابی بودن مغرورمان نکند

انقلابی بودن، بسیجی بودن و روحانی بودن نیز نباید ما را فریب دهد چرا که شیطان در همه حال در کمین است و ما باید به خدا پناه ببریم.
اثر پناه بردن به خدا این است که شیطان بر کسانی که خداباور هستند و به او ایمان و عقیده پیدا کرده و کار را به او واگذار نموده‌اند، تسلط پیدا نمی‌کند؛ در حقیقت شیاطین بر کسانی که به خدا اتکا ندارند نفوذ کرده و بر آن‌ها مسلط می‌شود، اما کسانی که اهل توکل هستند از نفوذ شیطان در امان هستند.

کلید درهای بسته چیست؟

تقوا باعث می‌شود خداوند متعال روزی ما را عنایت فرموده و ما را بی نیاز از خلق قرار دهد.
حالا که ما توکل کردیم باید در پیشگاه احدیت انابه نموده و بیچارگی و فقر خود را به خدا اعلام نماییم.