ای کسانیکه ایمان آورده اید ، شراب ، قمار و بت پرستی پلید و از اعمال شیطان است.از آن دوری کنید تا رستگار شوید.
شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت برانگیزد و شما را از ذکر خدا باز دارد.
(سوره مائده/90)


سوال
=====
بازیهایی رایج شده که فرد سکه پولی را در دستگاه قرار میدهد ، ممکن است چیزی برنده شود یا نشود ، آیا به این بازیها قمار صدق میکند؟
و شرعاً چگونه است؟ چون در اکثر پارکها ، فروشگاهها و مکانهای عمومی رایج گردیده است.جواب
=====


حضرت آیه الله خامنه ای :

جایز نیست.حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

بلی ، حرام است.حضرت آیه الله بهجت :

اشکال دارد.حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

این کار نوعی قمار محسوب میشود و جایز نیست.حضرت آیه الله تبریزی :

قمار است و بازی با آن جایز نیست.حضرت آیه الله سیستانی :

قمار است.حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

مفروض سوال شبهه قمار و اکل مال به باطل است و جایز نیست.