تمرين امروز استقلال با حضور 40 هوادار آغاز شد.

بر اساس اين گزارش اصحاب رسانه براي پوشش اين تمرين با مشکلاتي مواجه شده بوده اند.

اين گزارش حاکي است در حاشيه اين تمرين قلعه نويي با کادر فني جلسه اي نيم ساعته داشت.

شايان ذکر است در ادامه دروازه بانان کار با توپ را آغاز کردند،مجتبي جباري نيز بصورت اختصاصي دور زمين مي دويد، بازيکنان نيز سانتر از جناحين و ضربه سر را تمرين کردند.