احمد رسولي نژاد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت : مدت ها بود تصميم گرفته بودم از استقلال جدا شوم و بالاخره اين تصميم را عملي کردم و وزير نيز با اين موضوع موافقت خواهد کرد .
وي ادامه داد : استعفاي بنده هيچ ارتباطي به دربي و مسائل ديگر ندارد و احتمال تغييرات در هييت مديره در روزهاي آتي بسيار زياد است.
رسولي نژاد گفت: از اين پس نگاه به پرسپوليس و استقلال به صورت يکسان خواهد بود و اميدوارم اين دو تيم در آينده مشکلات گذشته را نداشته باشند .
وي در پايان خاطرنشان کرد : هييت مديره پرسپوليس نيز همانند استقلال در چند روز اينده دستخوش تغييراتي خواهد شد.