نرم افزار Cinema 4D یکی از قویترین ابزارهای مدل سازی و متحرک سازی آبجکت ها و شخصیت های سه بعدی است که می توان از این نرم افزار در صنعت های فیلم سازی ، بازی سازی و طراحی استفاده کرد . در این مجموعه آموزشی چگونگی ساخت انواع مدل های سه بعدی با استفاده از ابزارهای نرم افزار Cinema 4D و استفاده از انواع بافت ها و نور بر روی مدل ها و سپس چگونگی کار با دوربین را خواهید آموخت .