فرزندان ما بخصوص جوانان در زندگیشان اغلب با فشار روحی رو به رو می شوند.این فشار منجر به مشکلات رفتاری می شود و همچنین نگرانی افسردگی سردرد مصرف دارو و بی خوابی را دنبال دارد.برای مقابله با فشار روحی جوانان پیش از هر چیز باید ارتباط خود را با او بهتر و صمیمی تر کنید.جوان باید بتواند به راحتی با شما صحبت و درد دل کند.

در این رابطه به نکات زیر توجه کنید:
- پیش از هر چیز باید ارتباط خود را با او بهتر و صمیمی تر کنیم به گونه ای که بتواند به راحتی با شما درد و دل کند.
- وقت بیشتری را صرف فرزندانتان کنید به خصوص اگر گرفتار هستید.
- به فرزندان فرصت بیشتری دهید و بگذارید تا در مورد مشکلات و نگرانی هایشان صحبت کند.
- سعی کنید در وعده های غذایی در کنار خانواده و فرزندتان باشید.
- به فرزندتان کمک کنید تا از خودش انتظارات واقع بینانه ای داشته باشد.
- خود و فرزندانتان را برای شرایط سخت و پر استرس مثل تولد نوزاد یا نقل مکان به شهر جدید آماده کنید.
- به فرزندتان شیوه های کسب آرامش را بیاموزید مثل:تنفس عمیق،آرام و شل کردن عضلات،گوش دادن به موسیقی،خواندن کتاب و....
- وقت بیشتری صرف فرزندتان کنید.
- به فرزندان فرصت دهید تا در مورد مشکلات و نگرانی هایش صحبت کند.
- سعی کنید تا در وعده های غذایی در کنار خانواده و فرزندتان باشید.
- به کودکتان کمک کنید تا از خودش انتظارات واقع بینانه داشته باشد.
- خود و فرزندانتان را برای شرایط پر استرس آماده کنید.
- به فرزندانتان کسب آرامش را بیاموزید.روش هایی مثل:تنفس عمیق،آرام کردن و شل کردن عضلات گوش دادن به موسیقی خواندن کتاب و نقاشی کردن می تواند به کسب آرامش کمک کند.

این موارد برخی از علل بروز فشار روحی در نوجوانان است:
- دادن تکلیف بیش از حد به کودک.
- انتظار بیش از حد از کودک که موجب ترس او بشود.
- نداشتن عزت نفس بالا.
- شنیدن اخباری که موجب تشدید استرس شود.
- بیماری هایی از قبیل آسم یا دیابت.
- تصادف رانندگی.
- مشکلات اقتصادی در منزل

توجه به هر یک از این موارد و ریشه یابی استرس جوانان در انتخاب راه صحیح برای مقابله با این مشکل به والدین کمک می کند به فرزندتان اطمینان دهید که مشکلات موجود قابل رفع است و او در مواجهه با هر شکلی از حمایت شما برخوردار خواهد بود.