یکی از موارد بسیار مهم در برقراری ارتباط با اطرافیان یادگیری مهارت های گوش دادن است. در زیر به برخی از خطاهای مهم در این زمینه میپردازیم:

1- ذهن خوانی: قبل از اتمام حرف طرف مقابل، حدس می زنیم که او درباره چه مطلبی می خواهد صحبت کند.
2- گزینش کردن مطلب‌: مطالبی را که به نفع ماست می شنویم و بقیه را نادیده می گیریم.
3- تفسیر کردن: خودمان سخنان طرف مقابل را تفسیر می کنیم
4. قضاوت کردن: برچسب خوب یا بد به طرف مقابل می زنیم.
5. دنبال جواب گشتن: به جای گوش دادن به دنبال پاسخ می گردیم.
بنابر این بهتر است ابتدا به سخنان طرف مقابل خود خوب گوش داده و سپس برای شفاف شدن مسئله از او سوال بپرسیم به عنوان مثال« متوجه منظورتان نشدم ممکن است دوباره......بیشتر توضیح دهید؟»

شفاف سازی پیام:
برای اینکه پیامی که شما به طرف مقابلتان منتقل می کنید، باعث ایجاد سوء تفاهم و در نتیجه سوءنیت او نشود بهتر است به شیوه زیر افکارتان را با دیگران در میان بگذارید:

1. مسئله اتفاق افتاده را ، با شواهد منطقی بیان کنید.
غلط: « تو همیشه دیر میایی.» ( پیام مبهم)
درست: « امشب به جای ساعت 8 ساعت 10 آمدی....»

2. احساس واقعی خود را بیان کنید.
غلط: « چقدر من بدبختم....» یا « از تو متنفرم.....» ( احساس کلی و مبهم)
درست: « من احساس تنهایی کردم....»

3. باور خود را بیان کنید.
غلط: « تو از اولش هم همینجوری بودی...» ( پیام کلی و مبهم9
درست: « من فکر می کنم که کمتر از گذشته به من توجه می کنی...»

4.خواسته خود را بیان کنید.
غلط: « اصلا حوصله تو را ندارم ...» ( عدم بیان خواسته)
درست: « من نیاز دارم به خانه بیشتر اهمیت بدهی و شب ها زودتر بیایی ، تا کمی در کارهای خانه ، به من کمک کنی