فرق روانشناسی و روانپزشکی)
به تاریخ و تاریخچه ای بحث که وارد شویم، سخن بسیار است. در ایران اسلامی خودمان، دارالشفاء ها داشتیم و با ظهور ستارگانی در آسمان پزشکی دوران اسلامی در ایران، مانند زکریای رازی، ابوعلی سینا، سید اسماعیل جرجانی و... طب ایران به اوج ترقی رسید و پرچم دار جهان پزشکی شد. این بزرگان بیماری های روانی را ناشی از اختلال مزاج ها و اثر آن بر مغز می دانستند. ابوعلی سینا از معروف ترین دانشمندان مسلمان است. در کتاب "قانون" توضیحات زیادی درباره بیماری های روانی دارد و مبتلایان را بیمار می خواند.

و اما تفاوت :
تصمیم داریم تا به شناخت تفاوت روانشناسی و روانپزشکی بپردازیم که دانستن آن، انسان را از به بیراهه رفتن نجات می دهد؛ چه انسان های با سواد و تحصیل کرده، چه عوام.
واقعیت این است که رادیو و تلویزیون همیشه در شناخت این دو به بیراهه رفته و آنها را به جای یکدیگر معرفی می کنند.
روانشناسی، یک شاخة علمی از علوم انسانی است که هدفش مطالعة رفتار انسان می باشد و به عبارت بهتر، روانشناسی رفتار و فرآیندهای ذهنی است. عمر این رشته نسبتاً کوتاه و به یک قرن نمی رسد. اما رشد چشمگیری داشته است، به حدی که بخش تخصصی آن در رشته های روانشناسی: کودک، مدیریت، بالینی، کودکان استثنایی، ورزش، تربیتی، صنعتی، سالمندی و ... ، حالت تخصصی آن پیشرفت داشته است.

ولی مردم در مورد روانشناسی بالینی را شناخت بیشتری دارند که امروزه آن را علم بهزیستی می خوانند. در این حوزه :
1-به انسان آموزش می دهد که چگونه فرض های غلط را از ذهن دور کند تا زندگی خوب و راحتی داشته باشد.
2-علت بیماری روانی را ریشه یابی می نماید و با رفتار درمانی، بیمار معالجه می شود.
3-مشاوره هم از امور اساسی روانشناسی است. در این مورد، انسانی که از بیماری رنج می برد و خود از آن آگاه است، به دنبال درمان آن می رود. مانند : وسواس، افسردگی، اضطراب و استرس.
4-به بیمار شناختی داده می شود که خود را بیمار روانی فرض نکند.
5-در روانشناسی کلان، روانکاوی، شناخت درمانی و رفتار درمانی انجام می شود.

روانپزشکی:
روانپزشک، فردی است که در رشته پزشکی تحصیل کرده و بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی، دوره تخصصی خود را در رشته روانپزشکی یا اعصاب و روان به تحصیل می پردازد و چنین پزشکی برای درمان بیماری هایی خاص روانی که بیمار دچار آن شده است برای رفتار درمانی یا درمان شوک، دارو تجویز می نماید و گاهی هم روانشناس و روانپزشک با هم و در کنار یکدیگر به درمان می پردازند.