می خواهیم یک عامل ناهنجار را که برایمان بیماری بعدی را به وجود می آورد، بطوری مدیریت کنیم که سراغ ما نیاید. اراده و تصمیم، اولین نعمت الهی است که پیش روی ماست. باید خودمان را در وضع آرامی قرار دهیم.
قضاوت های روشن و تصمیم ها نیز، در شرایط آرامش و سکون، بهتر صورت می پذیرد. برایمان روشن شد که در هنگام ناراحتی و نگرانی تصمیم نگیریم. فکر و تصمیم ، اراده و اندیشه می تواند انسان را در جهت منطقی فکر کردن هدایت کند و اطلاعات کافی را برای گزینه بهتر و مقبول تر پیش روی ما قرار دهد. حال تصمیم را گرفتیم، بلافاصله زمان تصمیم را تعیین نماییم. وقت کافی به خود بدهیم تا به آرامش و تفکر روشن برسیم، به جمیع راه حل های ممکن، رسیده و این فرایند را آماده و مرور کنیم.
تصمیم خوب و معقول ، پس از رعایت موارد بالا با موضوع مشخص امکان پذیر است. مشورت پس از جمع آوری اطلاعات، تصمیم گیری را آسان تر و منطقی می کند. با دیگران صحبت کردن و حق انتخاب با شما بودن تصمیم گیری را جدّی می کند.
اطلاعات را مکتوب کنید. از حافظه نیز کمک بگیرید و راه حل هایی که ممکن هست را موافق نظر کنید. انتخاب های مخالف را کنار بگذارید. اینجاست که بر عامل ناهنجار پیروز شدید. بطور یقین قوّه را به فعل تبدیل نموده اید و در واقع اهم و فی الاهم را غربال گری کرده و مطمئن باشید تصمیم و اراده شما به عقل نزدیک و انتخاب درست را پیش روی دارید.
این امر را باید تمرین نمود و مسلّماً شانس موفقیت دارید. چنانچه موفق نشدید، فرآیند را از نو آغاز کنید. با رفع اشکالات، به آن موفقیت و تصمیم قطعی خواهید رسید.