امروزه یکی از مباحث اصلی در مورد ایمپلنت ها مربوط به ملاحظات زیبائی آن ها است.بیشتر تکنیک ها و روش های جدید در ایمپلنتولوژی برای ایجاد زیبائی بهتر در ایمپلنت ها به کار می رود.یکی از مهمترین شاخصه های زیبائی ایمپلنت ها این است که کاملا" شبیه دندان های طبیعی باشند، به خصوص وقتی در دندان های جلو ودر معرض دید به کار می روند.برای آشنائی خوانندگان عزیز چند مورد از این ملاحظات ذکر گردیده و برای روشن شدن موضوع یکی از مواردی که درمان نموده ام همراه با عکس توضیح داده می شود.لازم به ذکر است که موارد گفته شده ایده آل هائی است که وجود دارد وتمام سعی ایمپلنتولوژیست آن است که این موارد را ایجاد کند ولی شاید در تمام موارد قابل اجرا نباشد ویا انجام آن ها نیاز به صرف هزینه های اضافی زیادی داشته باشد .

Emergence Profile یا یا همان نمای رویشی ایمپلنت باید شبیه دندان طبیعی باشد.یعنی همان گونه که دندان طبیعی از لثه بیرون می آید باید پروتز ایمپلنت هم نمائی مشابه داشته باشد.

اگر به حد فاصل دو دندان طبیعی نگاه کنید لثه ای مثلثی بین آن ها وجود داردکه به ان پاپیلا می گویند.پاپیلا نقش بسیار مهمی در زیبائی یک دندان دارد وعدم وجود آن باعث ایجاد تیرگی بین دو دندان می شود.یک ایمپلنتولوزیست مسلط با قرار دادن صحیح ایمپلنت وبه کار گرفتن تکنیک های جراحی وپروتز مناسب می تواند این نمای مثلثی یا همان پاییلای لثه ای را بین دندان وایمپلنت ویا بین دو ایمپلنت ایجادکند.

از ملاحظات مهم دیگر در زیبائی دندان های ایمپلنت تطابق رنگ وفرم دندان جایگزین با سایر دندان ها است.اگر بتوان این ملاحظات را به کاربرد تفاوت گذاشتن بین ایمپلنت و دندان طبیعی واقعا" مشکل است.

در تصاویر زیر جایگزینی ایمپلنت در آقائی 22 ساله که دندان آسیای کوچک خود را به علت پوسیدگی زیاد از دست داده است ملاحظه می کنید.مطمئنا" مهمترین دلیل این شخص برای جایگزین کردن دندانش زیبائی استو می خواهد دندانی کاملا" شبیه دندان طبیعی داشته باشد.همان طور که می بینید با کاربرد بهترین روش ها و مواد این کار به خوبی انجام شده است.به نحوه در بر گرفته شدن پروتز ایمپلنت توسط لثه نگاه کنید همان طور که دیده می شود نمای رویشی کاملا" شبیه دندان طبیعی است.از طرفی پاپیلاها یا همان برجستگی های مثلثی بین دو دندان کاملا" عادی وطبیعی هستند و در عین رنگ و شکل دندان پروتز کاملا" مشابه دندان های مجاور است وهمین باعث حداکثر رضایت مندی بیمار شده است.در دندانپزشکی هیچ چیز زیباتر از دیدن لبخند رضایت بیمار با دندانی که شما درست کرده اید نیست.