اجازه ندهید کسی اشکتان را در بیاورد

اجازه ندهید کسی اشکتان را در بیاورد

ra4-4959

بسیاری از افراد مخصوصا خانمها به دلیل اینکه در محل کار یا بیرون نمیوانند در مواقع حساس  گریه خود را نگه دارند ناراحت هستند.

همین اتفاق سبب می شود که اگر قرار باشد برای احقاق حقی، اعتراض کنند نگران اشک های کنترل نشده باشند و بسیار اوقات از اعتراض مورد نظر می گذرند تا اینکه با سرریز شدن اشک ها در محل نابه جا ضعفی از خود نشان بدهند.


اشک  آدم به دلایل مختلف در بازه های گوناگون زندگی جاری می شود. به گفته محققان ، گریه کردن ذاتی است و آدم هر روز حدود ۲۸۰ گرم و سالانه ۳۰ گالن اشک تولید می نماید . این میزان بر طبق جنسیت، مفرق بوده و زنان بیش از مردان گریه می کنند. محققان معتقد هستند به دلیل خصوصیات ی زیستی، غده ها اشک زنان نسبت به مردان کوچک تر است. مجاری اشکی مردان بزرگ تر از زنان است و درنتیجه اقطعا ل اینکه قطره اشک از آنجا به سمت پلک برسد، کمتر است. آدم از وقت کودکی تهم اکنون گریه کرده و این گریه تا لحظه مرگ بدون اینکه دلیل آن را بداند، ادامه خواهد داشت.


آیا با گریه کردن، خوشبخت می شوید؟
گریه  نوعی از ظهور احساسات است که به خاطر برون ریزی عواطف، نقش مفید ی در تعادل روحیه دارد. کاری که گریه برای شما می کند این است که با آهسته کردن تنفس سبب اثرات آرامش بخش بر روان شما می شود. محققان می گویند، افرادی که با دیدن فیلمی غمگین، گریه می کنند بعد از اتمام فیلم احساس خوشبختی زیادتری دارند. به عبارتی گریه کردن اصلاح ی اثر گذار و کم هزینه برای افرادی است که احساس افسردگی دارند!


اما این نکته را در نظر داشته باشید، اگر گریه کردن جریان معمول زندگی شما را مختل کند و بر میزان شادی ، کنترل بر خود، قدرت بیان نظرات و دفاع از خود اثر بگذارد و یا اینکه فاصله گریه کردن هایتان به نیز نزدیک باشد، این گریه غیر عادی و مزاحم است. این نوع گریه برخلافبقیه گریه ها هیچ نفعی ندارد و اتفاقا شخص را در معرض بیماری های جسمی و روحی قرار می دهد.


دلایلی بهتر برای گریه کردن
نباید از روی غرور یا خودداری مانع از سرازیر شدن اشک ها شد. گریه فوائد بسیاری دارد که به مهترین آنها اشاره می کنیم.


گریه یعنی اضطراب کمتر
اگر مانع از جاری شدن اشکهای تان شوید و اجازه ندهید احساسات تان تخلیه شود اقطعا ل اینکه اضطراب تان لحظه به لحظه بیشتر شود خیلی است.می دانید که اضطراب   چه بلایی مهلکی است و چه آفتی برای قلب و پوست و تمرکز است.


گریه به دید بهترتان یاری می کند
گریه کردن باعث دید بهتر می شود. اشکها کره ی چشم و مژه ها را مرطوب می نماید و از خشک شدن غشای مخاطی چشم ها پیشگیری خواهد کرد.


گریه راهی برای مواجهه با باکتری ها
اشک چشم برای مواجهه با باکتری ها و میکروب ها مفید است. اشک حاوی آنزیمی طبیعی به نام «لیزوزیم» است که دیواره ی سلولی باکتری ها را تخریب کرده و از تکثیر آنها پیشگیری می نماید . این آنزیم علاوه بر اشک در بزاق و شیر مادر و همین طور در سفیده ی تخم مرغ موجود است.


به تخیله ی احساسات یاری می کند
دقت کرده اید که قبل از گریستن از داخل احساس سنگینی و خفگی می بکنید ؟ این احساس سنگینی دقیقا همان حسی است که باید از وجودتان بیرون بریزد. اشک ریختن روشی فوق العاده برای آسان شدن از این سنگینی آزاردهنده است.


راهی برای مواجهه با افسردگی
اگر گریه نکنید و اجازه ندهید دردها، غمها و غصه هایتان بیرون بریزد اقطعا ل اینکه در دام افسردگی بیافتید خیلی است.احساسات بد تان را به بند نکشید و اجازه دهید به همراه اشکهای تان بیرون بریزند.

ra4-4959 ra4-4960

همین اتفاق سبب می شود که اگر قرار باشد برای احقاق حقی، اعتراض کنند نگران اشک های کنترل نشده باشند و بسیار اوقات از اعتراض مورد نظر می گذرند تا اینکه با سرریز شدن اشک ها در محل نابه جا ضعفی از خود نشان بدهند.


اشک  آدم به دلایل مختلف در بازه های گوناگون زندگی جاری می شود. به گفته محققان ، گریه کردن ذاتی است و آدم هر روز حدود ۲۸۰ گرم و سالانه ۳۰ گالن اشک تولید می نماید . این میزان بر طبق جنسیت، مختلف بوده و زنان بیش از مردان گریه می کنند. محققان معتقد هستند به دلیل ویژگیها ی زیستی، غده ها اشک زنان نسبت به مردان کوچک تر است. مجاری اشکی مردان بزرگ تر از زنان است و درنتیجه اقطعا ل اینکه قطره اشک از آنجا به سمت پلک برسد، کمتر است. آدم از زمان کودکی تهم اکنون گریه کرده و این گریه تا لحظه مرگ بدون اینکه دلیل آن را بداند، ادامه خواهد داشت.


آیا با گریه کردن، خوشبخت می شوید؟
گریه  نوعی از ظهور احساسات است که به خاطر برون ریزی عواطف، نقش مفید ی در تعادل روحیه دارد. کاری که گریه برای شما می کند این است که با آهسته کردن تنفس سبب اثرات آرامش بخش بر روان شما می شود. محققان می گویند، افرادی که با دیدن فیلمی غمگین، گریه می کنند بعد از اتمام فیلم احساس خوشبختی بیشتر ی دارند. به عبارتی گریه کردن اصلاح ی اثر گذار و کم هزینه برای افرادی است که احساس افسردگی دارند!


اما این نکته را در نظر داشته باشید، اگر گریه کردن جریان معمول زندگی شما را مختل کند و بر میزان شادی ، کنترل بر خود، قدرت بیان نظرات و دفاع از خود اثر بگذارد و یا اینکه فاصله گریه کردن هایتان به نیز نزدیک باشد، این گریه غیر عادی و مزاحم است. این نوع گریه برخلافبقیه گریه ها هیچ نفعی ندارد و اتفاقا شخص را در معرض بیماری های جسمی و روحی قرار می دهد.


دلایلی بهتر برای گریه کردن
نباید از روی غرور یا خودداری مانع از سرازیر شدن اشک ها شد. گریه فوائد بسیاری دارد که به مهترین آنها اشاره می کنیم.


گریه یعنی اضطراب کمتر
اگر مانع از جاری شدن اشکهای تان شوید و اجازه ندهید احساسات تان تخلیه شود اقطعا ل اینکه اضطراب تان لحظه به لحظه بیشتر شود بسیار است.می دانید که اضطراب   چه بلایی مهلکی است و چه آفتی برای قلب و پوست و تمرکز است.


گریه به دید بهترتان یاری می کند
گریه کردن باعث دید بهتر می شود. اشکها کره ی چشم و مژه ها را مرطوب می نماید و از خشک شدن غشای مخاطی چشم ها پیشگیری خواهد کرد.


گریه راهی برای مواجهه با باکتری ها
اشک چشم برای مواجهه با باکتری ها و میکروب ها مفید است. اشک حاوی آنزیمی طبیعی به نام «لیزوزیم» است که دیواره ی سلولی باکتری ها را تخریب کرده و از تکثیر آنها پیشگیری می نماید . این آنزیم علاوه بر اشک در بزاق و شیر مادر و همین طور در سفیده ی تخم مرغ موجود است.


به تخیله ی احساسات یاری می کند
دقت کرده اید که قبل از گریستن از داخل احساس سنگینی و خفگی می بکنید ؟ این احساس سنگینی دقیقا همان حسی است که باید از وجودتان بیرون بریزد. اشک ریختن روشی فوق العاده برای ساده شدن از این سنگینی آزاردهنده است.


راهی برای مواجهه با افسردگی
اگر گریه نکنید و اجازه ندهید دردها، غمها و غصه هایتان بیرون بریزد اقطعا ل اینکه در دام افسردگی بیافتید بسیار است.احساسات بد تان را به بند نکشید و اجازه دهید به همراه اشکهای تان بیرون بریزند.

 

اخبار خودرو
حوادث