اقدام وحشیانه نوجوان ۱۴ ساله بر علیه دختر همسایه

۴۴۴۴۴۴۴

آنتونیوجونز ۱۴ساله به اتهام تجاوز به عنف و قتل درجه اول دستگیر شد.

وی پس از وارد شدن به منزل و اتاق شخصی مکنزی مای سسمز ۱۱ ساله و پیشبرد اهداف شیطانی و بی‌شرمانه‌اش مکنزی را با استفاده از بالشت خفه کرد و از صحنه جرم گریخت. صبح روز بعد یکی از برادران مکنزی به قصد بیدار کردن وی برای آماده شدن به مدرسه با جسم بی‌جان خواهر خود روبه‌رو گردید.

پلیس پس از آغاز تحقیقات و یافتن دفتر روزانه مکنزی آنتونیو جونز را به عنوان متجاوز و قاتل وی دستگیر کردند که نمونه‌های گرفته شده از DNA این موضوع را برای پلیس محرز نمود. دو خانواده جونز و سسمتر از دوستان خانوادگی یکدیگر بودند و بیشتر اوقات را در کنار هم سپری می‌کردند.

آنتونیو جونز به زودی در دادگاه محلی در کلینتون کارولینای شمالی به اتهام تجاوز به عنف و قتل درجه اول محاکمه خواهد شد.

اخبار خودرو
حوادث