تصاویری زیبا ازچراغانی های کریسمس در آستانه سال نو میلادی ۲۰۱۷

هرچند پایان دنیا در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ و افسانه ی مایاها شایعه ای بیش نبود، در هر صورت، چند روزی بیشتر به پایان ماه دسامبر و همینطور سال میلادی ۲۰۱۶ نمانده است؛ پایانی که جشن کریسمس و طلوع آفتاب سال نو میلادی ۲۰۱۷ را برای مسیحیان دنیا به دنبال خواهد داشت که این رویداد نه تنها برای جامعه مسیحیت بلکه به نوبه خود برای تمام دنیا حائز اهمیت است.

تصاویر زیر گویای سوروسات شادی پیروان حضرت عیسی مسیح(ع) در روزهای گرامیداشت زادروز آن حضرت و استقبال از سال ۲۰۱۷ است که امید است شما عزیزان از دیدن آنها لذت ببرید.

5

14

15

16

17

19

20

21

22

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

17

19

اخبار خودرو
حوادث