تصاویر جالب از شهر گمشده زیر آب در چین

شهر گمشده زیر آب در چین
در زیر آب های دریاچه Qiandao واقع در شهر Chun’an در چین ، آثاری از شهری باستانی و قدیمی رامی توانید مشاهده کنید،این شهر که در سال ۲۰۰۱ در عمق ۲۶ تا ۴۰ متری این دریاچه کشف شده است مربوط به ۱۳۰۰ سال پیش بوده و تخمین زده شده که ۲۶۰ هزار نفر در آن زندگی می کردند.

 

۴۴۴۴۴۴۴ 6 11 888 1579_orig 65656 90909 412668cfb99d6bac51f89ed0ccefb2ea 66666666 7777777777

اخبار خودرو
حوادث