تصاویر جالب از شهر گمشده زیر آب در چین

شهر گمشده زیر آب در چین
در زیر آب های دریاچه Qiandao واقع در شهر Chun’an در چین ، آثاری از شهری باستانی و قدیمی رامی توانید مشاهده کنید،این شهر که در سال 2001 در عمق 26 تا 40 متری این دریاچه کشف شده است مربوط به 1300 سال پیش بوده و تخمین زده شده که 260 هزار نفر در آن زندگی می کردند.

 

۴۴۴۴۴۴۴ 6 11 888 1579_orig 65656 90909 412668cfb99d6bac51f89ed0ccefb2ea 66666666 7777777777

اخبار خودرو
حوادث