تصویر مازراتی با رنگ متفاوت و دیدنی در تهران

به گزارش وب سایت سناتورها: تصویری از یک خودروی مازراتی با رنگی خاص و عجیب منتشر می شود. این ماززراتی در یکی از خیابانهای تهران دیده شده است که رنگ بسیار جالبی دارد .

اخبار خودرو
حوادث