عکس روز نشنال جئوگرافیک نهنگ کوهان

این نهنگ کوهان دار جوان به قدری خوش شناس بود که با مایکل اسمیت عکاس ملاقات داشته باشد.

مایکل در حال گشت زنی و عکاسی در آب های جزیره واوائو در کشور تونگا بود که گروه نهنگ های کوهان دار را دید. نهنگ کوهان دار مادر و بچه هایش بسیار نزدیک به هم شنا می کنند به طوری که اغلب باله هایشان هم را نوازش می کند!

مایکل درباره این تجربه عکاسی اش این گونه می نویسد: ده دقیقه ای بود که در حال تماشای این نهنگ جوان بودیم. او در این مدت از مادرش دور شد و برای خودش در حال شنا بود. برای دقایقی توانستم چشمان زیبایش را ببینم که درست به روح من خیره شده بود.

 
اخبار خودرو
حوادث