عکس پیرترین موجود زنده دنیا

این درخت باستانی از خانواده کاج ها از سوزنی برگان است که ۴هزارو ۸۴۱ سال عمر کرده است این درخت قدیمی ترین موجود زنده شناخته شده در زمین است که در کوهای سفید کالیفرنیا در جنگلهای ملی اینیو  زندگی میکند.

pcafc7d2184fe0540fc9c45367b426a683_921 rrr uyuy as

اخبار خودرو
حوادث