مونالیزا از جنس باکتری

محققان دانشگاه ‘رم’ نسخه میکروسکوپی مونالیزا را با استفاده از یک میلیون باکتری ای. کولی E. coli زنده و حساس به نور ساختند؛ ای کولی همان باکتری ایجاد کننده مسمومیت غذایی است.

 

آنها سلول های باکتری ای.کولی را به گونه ای دستکاری ژنتیکی کردند که حاوی پروتیینی موسوم به proteorhodopsin شود. این پروتیین در باکتری های اقیانوس زی یافت می شود و عامل واکنش آنها به نور است.

 

محققان این ماده شیمیایی را با بخش ‘دم’ باکتری ای.کولی ترکیب کردند که موجب فعال تر شدن و حرکت سریعتر آن در محیط های پرنورتر شد.

به واقع، اصلاح سلول های باکتری به گونه ای صورت گرفت که در صورت دریافت نور بیشتر، باکتری سریع تر حرکت کند و همین الگوهای حرکت باکتری در واکنش به نور محیطی، تصویر مورد نظر محققان را شکل می دهد.

 

محققان پس از به کارگیری یک پروژکتور که نور آن از طریق لنزهای میکروسکوپ می تابید، مشاهده کردند که باکتری های ای.کولی هنگام حرکت در مناطق مختلف نوری، سرعت خود را تغییر دادند و براساس الگوی مورد نظر محققان، این باکتری ها که در مدت یک ثانیه می توانند 10 برابر طول خود حرکت کنند، تصویر سیاه و سفیدی از مونالیزا را ظرف حدود چهار دقیقه، خلق کردند.

 

در حقیقت، همان طور که پیش بینی می شد، باکتری های ای.کولی در واکنش به میزان نور دریافتی، با سرعت کمتری حرکت کردند و نقاط تاریک تر تصویر در واقع محل متمرکز شدن این باکتری هاست.

 

انتخاب مونالیزا به عنوان موضوع این پروژه به جهت شناخته شده تر بودن و در نتیجه چالشی بودن آن عنوان شده است.

 

پژوهشگران همچنین موفق شدند با استفاده از ای.کولی تصویری از انیشتین بسازند و سپس با دستکاری نور، تصویر این فیزیکدان آلمانی را به تدریج به تصویر چارلز داروین طبیعت شناس انگلیسی تبدیل کنند.

 

ای.کولی ارگانیسمی ساده است که مطالعات زیادی روی آن انجام شده است و دانشمندان به راحتی می توانند توالی ژنتیکی آن را تغییر دهند.

اخبار خودرو
حوادث