پروژه موبایلی زیادی در کشور افتتاح می شود

همراه اول از افتتاح ۱۱ پروژه بزرگ ملی با سرمایه گذاری ۱۴۲۰ میلیارد تومانی در هفته دولت خبر داد.

به نقل از مهر، همزمان با هفته دولت، اپراتور همراه اول 11 پروژه مخابراتی را سرمایه گذاری 1420 میلیارد تومان افتتاح می کند.

افتتاح پروژه توسعه شبکه SMS، افتتاح پروژه توسعه ظرفیت شبکه دیتا نسل 2.75، افتتاح پروژه توسعه ترانزیت در 10 نود، افتتاح پروژه فاز یک توسعه شبکه سویئچ در 46 نود 31 استان کشور، افتتاح پروژه توسعه SG در 8 مرکز، افتتاح پروژه راه اندازی 28 مرکز BSC و افزایش ظرفیت BSCهای شبکه در کشور از جمله این پروژه ها خواهد بود.

همراه اول از افتتاح پروژه نوسازی در شهرهای تبریز، تهران، بندرعباس، بوشهر، کیش، قشم، عسلویه، آبادان، خرمشهر، بندرماهشهر و کنگان به تعداد 2120 سایت BTS، افتتاح پروژه راه اندازی 900 سایت BTS جدید به منظور ارتقا پوشش، ظرفیت و کیفیت شبکه در کشور، راه اندازی سامانه ارائه خدمات محتوا برای نسل 3 و توسعه مرکز داده شبکه IT در هفته دولت امسال خبر داده است.

اخبار خودرو
حوادث