19 سخن زیبا و آموزنده

1–  –  در مواقعی که با محبوب خویش مجادله می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر.
2-  وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
3- این سه میم را از همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را
* محبت به همگان را
* مسؤولیت‎پذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای
 
4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است.
 
5- اگر می‎خواهی قواعد بازی  را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.
 
6- به خاطر یک مشاجره‎ی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
 
7-  وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده‎ای، گام‎هایی را پیاپی برای جبران  آن خطا بردار.
 
8-  بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
 
9-  چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش‎های خود را به‎سادگی در برابر آنها فرومگذار.
 
10-  به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.
 
11-  شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش‎تر عمر کردی، با یادآوری  زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
 
12-  زیرساخت زندگی شما، وجودجوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
 
13- به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ و دستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.
 
14-   دانش خود را با دیگران درمیان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.
 
15-  با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.
 
16-  سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته‎ای.
 
17-  بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شمابه هم سبقت گیرد.
 
18-  وقتی می‌خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای.
 
19-  در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.
اخبار خودرو
حوادث