کره ماه امشب بزرگ ترین و درخشان ترین است

234

 

ماه روشنی‌بخش آسمان تیره‌ی شب‌های زمین بوده و هست. این قرص درخشان زیبا، الهام‌بخش هنرمندان بسیاری است. اما در هفته‌ی اخیر درخشش این گوی درخشان آسمانی به مراتب بیشتر شده و نگاه انسان را به خود خیره کرده است.

بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین ماه کاملی که تصورش را دارید، مهمان این هفته‌ی آسمان شب در اقصی نقاط جهان است. این میزان از روشنی و البته اندازه، دست کم در طول هفتاد سال اخیر مشاهده نشده است.

 

به دنبال این نزدیکی، ماه اکنون از ۳۴۸.۴۰۰ کیلومتری زمین عبور می‌کند که در مقایسه با حالت معمول، نزدیک به ۳۵ هزار کیلومتر به زمین نزدیک‌تر شده است. ابر ماه از نظر اندازه حدودا ۱۴ درصد بزرگ‌تر و از نظر درخشش نزدیک به ۳۰ درصد درخشان‌تر شده است، حداقل آن گونه که از زمین مشاهده می‌شود.

 

ظاهرا این مسئله مورد توجه مردم نیز واقع شده است، به طوری که شاهد ثبت تصاویری دیدنی از ابرماه درخشانی هستیم که این روزها زینت‌بخش آسمان شب است.

12

2

3

5

6

7

8

9

10

11

122

444

اخبار خودرو
حوادث